softike.asagikaydir
Full Automatic Moldboard Plough
Mekanik Ayarlı Tam  Otomatik Profil Pulluk
ŞK-SP-O softike.serisi
Resim 1
Resim 2
Resim 3
Resim 4
Resim 5
softike.standartozellikleri
Helezon Yay ve Otomatik Sistemi
Coil Spring and Automatic System
Ayarlanabilir derinlik ayarı ve taşıma için dönerli ve mekanik denge tekeri.
Rotatable and mechanical balance wheel for adjustable depth adjustment and transport
Tek flanslı olarak üretilmis profil saseli pulluklara istenirse sonradan 3+1, 4+1, 5+1 gövde (sok) ilavesi yapılabilir.
Produced with single flange. If desired, the body of the profile chassis plough could be 3+1, 4+1, 5+1 extend a furrow body
Profil saseli pullukların sase üzerindeki ayar deliklerinin konumları degistirilerek is genislikleri degistirilebilir. 11”, 12”, 13”, 14”, 16” is genisliklerinde kullanılabilir
Profile chassis plow working width can be changed by changing the position of the adjustment holes on the chassis. 11``12``13``14``16``available in working widths
softike.omurboyuhizmetaciklama softike.bayibul