• Müşterilerimizi etkin dinleriz.
  • Müşterilerimizle empati kurar, onları anlarız.
  • Müşterilerimize hızlı yanıt veririz.
  • Müşterilerimizin öneri ve gelecek beklentilerini dikkate alırız.
  • Müşterilerimiz ile uzun vadeli işbirliği yapar, aidiyet duygusu oluştururuz.
  • Müşterilerimize katma değeri yüksek ürünler sunarız.