softike.asagikaydir
Universal Cereal Seeder With Gearbox
Yaşar Üniversal Şanzumanlı  Çift Diskli Hububat  Ekim Makinesi
ŞK-HM-Y softike.serisi
Resim 1
Resim 2
Resim 3
Resim 4
Resim 5
softike.standartozellikleri
Ekici ayaklarının tümünün birden baskı ayarı kriko yardımı ile yapılabilir. İstenildiğinde ayaklar eklenip çıkartılabilir. Tüm tohumlar aynı derinliğe düştüğü için eş zamanlı çimlenme sağlanır.
The pressure adjust of sowing feets is done with help of the jack. Optionally the feet’s can adding and remove. Because the seeds is falling to the same depth in the same time is providing a simultaneous germination.
Hububat, sebze ve yem bitkilerinin ekimi (küçük ve iri taneli tohumlar) için tasarlanmış 3 kademedeli kursak sistemi.
3-Levels metering unit designed for sowing cereals, vegetable seeds and forage crops seeds (small and coarse grained seeds).
Kademesiz değişken şanzıman sayesinde kolay ve hassas bir ekim normu ayarlanabilir. Şanzıman sessiz çalışır.
Through the continuously variable transmission is possible precision and easy to adjust the sowing norm. The gearbox is working silent.
Hidrolik ve elektronik kumandalı sıra markör kolları.
Row marking arms with Hydraulic and electronic controller
softike.opsiyonelozellikleri
Traktör teker izlerinde sıkışmış toprağı kabartıcı, çapa ayaklar
The stuck soil on the track of the tractor is rempving with anchor foots which is working with hydraulic system.
Balta tip ekim ayağı (Sürüngen ayak)
Axe type sowing foot.
Çift diskli tip ekim ayakları.
Double disc type sowing feets.
Ekici ayakların tümünün birden baskı ayarı. Tüm tohumlar aynı derinliğe düştüğü için eş zamanlı çimlenme sağlanır.
Since all seeds fall into the same depth, simultaneous germination is provided.
Hidrolik ve elektrikli iz bırakma sistemi ile istediğiniz sıraları, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. (Ekmeyebilirsiniz)
With the hydraulic and electronic marking system, you can close a desired raws, at desired time. (you can’t saw)
Hidrolik ve elektrikli iz bırakma sistemi ile istediğiniz sıraları, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. (Ekmeyebilirsiniz)
With the hydraulic and electronic marking system, you can close a desired raws, at desired time. (you can’t saw)
softike.omurboyuhizmetaciklama softike.bayibul