softike.asagikaydir
Universal Combine Cereal Seeder With Gearbox
Torun Üniversal Şanzımanlı Çizel Ayak Hububat  Ekim Makinesi
softike.standartozellikleri
Hububat, sebze ve yem bitkilerinin ekimi (küçük ve iri taneli tohumlar) için tasarlanmış 3 kademedeli kursak sistemi.
For sowing a cereals, vegetables and feed crops (small and coarse seeds) specially designed double feed cell system
Ekici ayakların tümünün birden baskı ayarı vidalı mil yardımı ile yapılabilir. Tüm tohumlar aynı derinliğe düştüğü için eş zamanlı çimlenme sağlanır
The pressure adjust of sowing foots is done with help of screwing mile. Because the seeds is falling to the same depth distance is providing a simultaneous germination.
Kırlangıç tipi arka örtücüler ile iyi bir kapatıcılık sağlanır.
Backside covers is springly.
Kademesiz değişken şanzıman sayesinde kolay ve hassas bir ekim normu ayarlanabilir. Şanzıman sessiz çalışır.
Through the continuously variable transmission is possible precision and easy to adjust the sowing norm. The gearbox is working silent.
Hidrolik ve elektronik kumandalı sıra markör kolları.
Row marking arms with Hydraulic and electronic controller.
Yaylı çizel ayaklar sayesinde tıkanmadan 3 sıralı hatlara ekim yapılbilir.
With springly chisel feet is able to sow in 3 sequential lines.
Tohum boşaltma klapesi.
Seed unloading lid.
Ekim ayaklarının baskıları üstten yay ile ayarlanabilir.
The pressure of sowing foots is adjusting from upside with spring.
softike.opsiyonelozellikleri
Hidrolik ve elektrikli iz bırakma sistemi ile istediğiniz sıraları, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. (Ekmeyebilirsiniz)
With the hydraulic and electronic marking system, you can close a desired raws, at desired time. (you can’t saw)
Hidrolik ve elektrikli iz bırakma sistemi ile istediğiniz sıraları, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. (Ekmeyebilirsiniz)
With the hydraulic and electronic marking system, you can close a desired raws, at desired time. (you can’t saw)
Traktör teker izlerinde sıkışmış toprağı kabartıcı, çapa ayaklar.
The stuck soil on the track of the tractor is rempving with anchor foots which is working with hydraulic system.
softike.omurboyuhizmetaciklama softike.bayibul