softike.asagikaydir
Y.Torun With Fertilizer Double Disc Pressing Wheel Seed Drill
Y.Torun Gübreli Çift Diskli Baskı Tekerli Ekim Makinesi
ŞK-HM-YT softike.serisi
Resim 1
Resim 2
Resim 3
Resim 4
Resim 5
softike.standartozellikleri
Gübre ve tohumu ayrı ayrı atan Tohum seviye göstergesi uçtan yaylı balta ayaklar
Springly axe foots for discard separate fertilizer and seeds.
Hububat, sebze ve yem bitkilerinin ekimi (küçük ve iri taneli tohumlar) için tasarlanmış 3 kademeli kursak sistemi.
For sowing a cereals, vegetables and feed crops (small and coarse seeds) specially designed double feed cell system
Kademesiz değişken şanzıman sayesinde kolay ve hassas bir ekim normu ayarlanabilir. Şanzıman sessiz çalışır
Through the continuously variable transmission is possible precision and easy to adjust the sowing norm. The gearbox is working silent.
Kırlangıç tipi yaylı arka toprak örtücüler.
Soil rear covers is spring type.
Tohum ve gübre kursaklarındaki klapelere kumanda eden kol ile bütün kursaklar aynı anda çalışarak tohumun boşaltılması sağlanır.
Provides emtying the seeds.
softike.opsiyonelozellikleri
Hidrolik ve elektrikli iz bırakma sistemi ile istediğiniz sıraları, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. (Ekmeyebilirsiniz)
With the hydraulic and electronic marking system, you can close a desired raws, at desired time. (you can’t saw)
Hidrolik ve elektrikli iz bırakma sistemi ile istediğiniz sıraları, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. (Ekmeyebilirsiniz)
Wİth the hydraulic and electronic marking system, you can close a desired raws, at desired time. (you can’t saw)
Traktör teker izlerinde sıkışmış toprağı kabartıcı, çapa ayaklar.
The stuck soil on the track of the tractor is rempving with anchor foots which is working with hydraulic system.
softike.omurboyuhizmetaciklama softike.bayibul