İnsan Kaynakları Politikamız
  • Şirketimizde üstün nitelikli, sorumluluklarından zevk alan, değişime açık ve değerlerimizi benimseyip yaşatacak bireyler ile çalışırız.
  • Çalışanlarımıza, potansiyellerini değerlendirmek için gelişim fırsatları yaratırız, onlara sürekli yatırım yaparız.
  • Açık iletişimin öncülüğünü yaparak, katma değer yaratan mutlu ve bağlı insan kaynağı oluştururuz.
  • Hedeflerimiz ve geleceğimizin devamlılığı için birer mentor olacak, değişimi yöneten liderlerimizi şirket içinden yetiştiriz.
  • Kişisel farklılıkların varlığını destekleyen, biz olabilmeye inanan, adil ve objektif bir profesyonel iş ortamı yaratırız.