Sertifikalarımız

“Tarım sektöründe performansına özenilen, çevre ve yaşam değerlerine saygılı öncü bir şirket olmaktır” hedefini benimseyen Şakalak;

Avrupa Birliği normlarına uygun, çevre ve insan sağlığı yasalarıyla uyumlu, düşük maliyetli kaliteli ürün elde etmeyi,
ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının gerekliliklerine uymayı,
Gerekli kaynakları temin ederek, üretim ve destek süreçlerinin her aşamasında, süreçlerin performanslarını kuruluş adına çalışan kişilerin katılımı ile sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi,
Sistem hedeflerinin çalışanlara iletilmesini, net bir şekilde anlaşılmasını ve bunun için iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlamayı,
Üst Yönetim tarafından sistemdeki uygunsuzlukların planlı olarak gözden geçirilmesini ve uygunluğun sürekliliğini sağlamayı,
Çevre kirliliğini önlemeyi,
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmayı, kuruluş adına çalışan kişilerin, ziyaretçilerinin ve komşularının Şakalak’ın faaliyetleri nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri en aza indirmeyi,
Kuruluş adına çalışan kişilere sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı, iş güvenliği sağlamayı,
Teknolojik gelişmeleri ve tedarikçi performanslarını yakından izlemeyi,
Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı taahhüt etmektedir.

 

Şakalak