Bayilik Başvuru Kayıt Formu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerçekleştirilen ilgili bilgilendirmeyi okudum. Kişisel verilerimin Bilgilendirme'de belirtilen kapsamda işlenmesini kabul ederim.